Sosyal Medya

Kalça Revizyon Cerrahisi Nedir, Nasıl Yapılır?

Sosyal Medya:

Tanım

Total kalça protezi tüm tıptaki en başarılı prosedürlerden biridir. Vakaların büyük çoğunluğunda total kalça protezi, insanların kalça ağrısını hafifletmeden daha aktif yaşamlar yaşamasına olanak tanır. Ancak zamanla kalça protezi ameliyatı çeşitli nedenlerden dolayı başarısız olabilir.

Böyle bir durum oluştuğunda doktorunuz orijinal protezin bazı parçalarının veya tamamının çıkarılıp yerine yenilerinin konulması için ikinci bir operasyon yaptırmanızı önerebilir. Bu işleme revizyon total kalça protezi adı verilir.

Her iki prosedürün de aynı hedefleri olmasına rağmen (ağrıyı hafifletmek ve işlevi ve yaşam kalitesini iyileştirmek), revizyon ameliyatı birincil total kalça protezinden farklıdır. Revizyon kalça protezi daha uzun ve daha karmaşık bir işlemdir. İyi bir sonuca ulaşmak için kapsamlı planlamanın yanı sıra özel implant ve aletlerin kullanılması gerekir.

Revizyon ameliyatının farklı türleri vardır. Bazı durumlarda protezin sadece bazı bileşenlerinin revize edilmesi gerekebilir. Diğer durumlarda protezin tamamının çıkarılması veya değiştirilmesi gerekir ve kalça çevresindeki kemiğin büyütme (eksik kemiğin yerine geçen metal parçalar) veya kemik grefti ile yeniden inşa edilmesi gerekir.

Kalça etrafındaki kemik ve yumuşak doku hasarı, doktorun revizyon kalça protezi için standart primer kalça implantlarını kullanmasını zorlaştırabilir. Çoğu revizyonda doktor, hasar görmüş kemik ve yumuşak dokuyu telafi etmek için tasarlanmış özel implantlar kullanacaktır.

Kalça Revizyonunda Semptomlar Nelerdir?

En sık semptom ağrıdır. Özellikle hareketin başlangıcında, oturma ve kalkma sırasında belirgindir. Derin kasık ve uyluk ağrısı şeklindedir.

Radyolojik değerlendirme; Etkilenen kalçanın AP ve lateral grafisi, Pelvis AP grafi ve önceki grafiler yol göstericidir.

Kalça Revizyon Ameliyatı Kime Gereklidir?

Kalça protezi ameliyatı geçiren yaşlı hastaların çoğunluğu protezi 15 ila 20 yıl, bazen de ömür boyu korur. Ancak bazı hastalarda, özellikle ilk kalça protezi ameliyatı genç yaşta yapıldıysa ve hasta çok aktif bir fiziksel yaşam tarzı tercih ediyorsa, kalça protezinin bir veya daha fazla revizyonuna ihtiyacı olabilir.

Revizyon ameliyatı geçirecek hastaların ameliyat öncesi incelemeleri, primer ameliyat olacak hastalara göre daha kapsamlıdır. Çoğu zaman, yedek parçaların (bileşenlerin) konumunu ve sabitlenmesini belirlemek ve başarısız bir implant çevresindeki kemik kaybının boyutunu tam olarak belirlemek için kalçanın özel radyografik ( röntgen ) projeksiyonları, BT taraması , MRI veya EOS görüntülemesi gerekli olabilir. Cerrah başarısız kalçada bir enfeksiyondan şüpheleniyorsa ameliyat öncesi aspirasyon (sıvı örneği) ve/veya özel kan çalışması gerekebilir.

Kalça Revizyonu Sebepleri Nelerdir?

Osteoliz ve Aseptik Gevşeme:

Erken dönemde mekanik yetmezliğe bağlı gevşemeler yaklaşık revizyonların %20’sini oluştururken, geç dönemde revizyonların %60-80’inden sorumludur.

Total kalça protezinin düzgün çalışabilmesi için implantın kemiğe sıkı bir şekilde bağlı kalması gerekir. Önceden kemiğe sıkı bir şekilde sabitlenmiş olan çimentolu veya presle ve vidayla takılan bileşenler zamanla gevşeyerek kalçanın ağrımasına neden olabilir.

Gevşemenin nedeni her zaman açık değildir ancak tekrarlayan aşırı aktiviteler ve aşırı vücut ağırlığı protezin plastik kısmının aşınması katkıda bulunabilecek faktörlerdir.

Buna ek olarak, ilk ameliyatı genç yaşta olan hastalarda gevşeme veya yıpranma nedeniyle uzun vadede revizyon ameliyatına ihtiyaç duyulması riski daha yüksektir.

Bazı durumlarda asetabulumun plastik kısmını aşındıran küçük parçacıklar kalça eklemi çevresinde birikir ve vücudun bağışıklık sistemi tarafından saldırıya uğrar. Bu bağışıklık tepkisi aynı zamanda implantın etrafındaki sağlıklı kemiğe de saldırarak osteoliz adı verilen bir duruma yol açar. Osteolizde, implantın etrafındaki kemik bozularak implantın gevşemesine veya dengesizleşmesine neden olur.

Neyse ki plastikler yıllar içinde büyük ölçüde gelişti, bu nedenle plastik kısımın aşınma ve osteoliz günümüzde daha önceki nesil implantlara kıyasla daha az sıklıkta meydana geliyor.

Birbiri içine geçmiş terimler;

Osteoliz; implantla kemik arasında gelişen kemik rezorpsiyonunu tarif eder.

Gevşeme; ise protezin kemikten ayrılması anlamına gelen bir terimdir.

Risk faktörleri nelerdir;

Hasta İlişkili;

 • Obezite (VKİ>30 kg/m2)
 • Düşük kemik kalitesi
 • Yüksek aktivite düzeyi
 • Hasta genetiği (Single nucleotide polymorphisms)

Komponent ilişkili;

 • Polietilen seçimi (HXLPE, UHMWPE)
 • Eklemleşme seçimi (Seramik-Seramik, Seramik-Polietilen)

Cerrahi teknik ilişkili;

 • Komponent malpozisyonu
 • Kötü sementleme tekniği (3 ve 4.  jenerasyon sementleme)

İnstabilite/ Tekrarlayan Çıkıklar:

Erken dönem revizyonların %20-30 undan, geç dönemde ise revizyonların %4 ünden sorumludur.

Kalça protezi, doğal kalçanızınkine benzer bir top ve yuva yapısına sahiptir. Kalça protezinin iyi sonuç vermesi için topun yuvanın içinde kalması gerekir. Travma veya belirli kalça pozisyonları bazen topun yuvadan çıkmasına neden olabilir. Buna “kalça çıkığı” denir. Tekrarlayan kalça çıkıkları yaşıyorsanız kalça ekleminizi daha iyi hizalamak veya çıkıkları önlemek için tasarlanmış özel bir implant yerleştirmek için revizyon ameliyatına ihtiyacınız olabilir.

Riskini faktörleri nelerdir;

 • Obezite
 • İleri yaş
 • Nörolojik hastalığı olanlar (Demans, Nöromuskuler hastalık vb.)
 • Posttravmatik artrozlu
 • AVN sonrası artrozlu
 • Akut kırıklı hastalarda
 • Posterior yaklaşım
 • Küçük femur başı
 • Komponent malpozisyonu
 • Abd: 40±10, AV: 15±10
 • Kombine AV: E:20-30/K:30-45

Enfeksiyon:

Erken dönem revizyonların %15-20 sinden, geç dönem revizyonların % 9 undan sorumludur.

Enfeksiyon, total kalça protezi de dahil olmak üzere herhangi bir cerrahi işlemin potansiyel bir komplikasyonudur. Enfeksiyon, bakterilerin protezin yüzeyine ve çevresine yerleşmesiyle meydana gelir. Enfeksiyon hastanedeyken veya eve gittikten sonra ortaya çıkabilir. Yıllar sonra bile ortaya çıkabilir.

Total kalça protezi enfeksiyon kaparsa ağrılı olabilir ve protezin kemiğe olan bağlantısını kaybetmeye başlayabilir. İmplant kemiğe düzgün bir şekilde sabitlenmiş kalsa bile ağrı, dengesizlik ve enfeksiyon nedeniyle drenaj (ciltten iltihap akması) meydana gelebilir. Protezde bakteriler tek başına antibiyotiklerle kolayca yok edilemediği için revizyon ameliyatı genellikle gereklidir.

Enfeksiyona yönelik revizyon ameliyatı farklı şekillerde yapılabilir. Hangi prosedürün sizin için en iyi olduğunu belirlemek için doktorunuz aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir dizi faktörü göz önünde bulunduracaktır:

 • Bakteri türü
 • Enfeksiyonun süresi ve şiddeti
 • Spesifik bir tedavi için tercihiniz

Debridman Nedir?

Bu prosedürde doktorunuz kalçanızı açacak, bakterileri temizleyecek ve protezin baş ile plastik kısmını değiştirecektir. Kemiğe sıkı bir şekilde tutunan metal implantlar yerinde bırakılır. Debridmandan sonra enfeksiyonun iyileşmesine yardımcı olmak için birkaç hafta boyunca intravenöz antibiyotik alacaksınız.

Aşamalı Revizyon Nedir?

 Bazı durumlarda implantların tamamen çıkarılması gerekebilir. İmplantlar enfeksiyonu tedavi etmek için çıkarılırsa doktorunuz revizyonu genellikle iki ayrı ameliyatta gerçekleştirecektir.

İlk ameliyatta doktorunuz implantları çıkaracak ve kalçanıza geçici bir antibiyotikli kemik çimento ara parçası yerleştirecektir. Bu ara parça, enfeksiyonla savaşmaya yardımcı olması birkaç hafta boyunca kalçanızda kalacaktır. Bu süre zarfında intravenöz antibiyotik de alacaksınız.

Enfeksiyon temizlendiğinde doktorunuz antibiyotikli ara parçasını çıkarmak ve yeni bir protez yerleştirmek için ikinci bir ameliyat gerçekleştirecektir. Genel olarak implantın çıkarılması enfeksiyonun iyileşme şansını artırır ancak iyileşme dah uzun sürer.

Bazı durumlarda doktorunuz aynı ameliyatta implantları çıkarabilir, kalçayı yıkayabilir ve yeni bir protez yerleştirebilir. Tek aşamalı değişim olarak adlandırılan bu prosedür sınırlı durumlarda uygun olabilir.

Periprostatik Kırıklar:

Erken dönemde revizyonların %6 sından, geç dönemde ise %9.5 undan sorumludur.

Periprostetik kırık, implant bileşenlerinin çevresinde meydana gelen kemik  kırığıdır. Bu kırıklar çoğunlukla düşme sonucu oluşur ve sıklıkla revizyon ameliyatı gerektirir. Revizyonun gerekip gerekmediğini belirlemek için doktorunuz kalan kemik miktarı, implantınızın gevşek olup olmadığı ve kırığın yeri gibi çeşitli faktörleri göz önünde bulunduracaktır.

Nadir durumlarda implantın kendisi kırılabilir. Bu aynı zamanda revizyon ameliyatını da gerektirir.

Risk faktörleri nelerdir;

 • İleri yaş
 • Osteoliz
 • Aseptik gevşeme
 • Revizyon cerrahisi
 • Kullanılan implant dizaynı (Sementsiz, anatomik dizayn)

Metal İyonlarına Reaksiyon ve Metal Alerjisi

Zamanla implantlarda kullanılan metaller bozulabilir veya aşınabilir, bu da küçük parçacıkların cihazdan implantın etrafındaki boşluğa düşmesine neden olabilir. Bu, hem baş hem de soket bileşenlerinin metalden yapıldığı “metal-metal eklemleşmesi olan” protezlerde daha yaygındır. Bazı hastalarda bu parçacıkların içindeki metal iyonlarına karşı hassasiyet, kalça çevresindeki kemik ve yumuşak dokuların zarar görmesine neden olarak revizyon ameliyatı ihtiyacını doğurabilir.

Çok nadir durumlarda, hastanın implantlarda kullanılan metale karşı alerjisi, implantın yapıldığı bölgede ağrıya neden olabilir. Ancak bu ortamda metal alerjisi konusunda doktorlar arasında kesin bir fikir birliği yoktur ve daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

Ameliyata Hazırlık

Tıbbi Değerlendirme

Revizyon ameliyatından birkaç hafta önce doktorunuz ve anestezi doktorunuz tam bir fizik muayene yapacaktır. Bu, ameliyatı geçirecek ve iyileşme sürecini tamamlayacak kadar sağlıklı olduğunuzdan emin olmak içindir. Kalp hastalığı gibi kronik tıbbi rahatsızlıkları olan hastalar da ameliyat öncesinde kardiyolog gibi bir uzman tarafından değerlendirilebilir.

Testler

Görüntüleme testleri;  Doktorunuz genellikle kalçanızın durumu hakkında daha fazla bilgi edinmek için görüntüleme testleri isteyecektir. Bu şunları içerebilir:

 • X ışınları: X ışınları kemik gibi yoğun yapıların görüntülerini sağlar. Doktorunuz gevşemeyi veya bileşenlerin konumundaki değişikliği araştırmak için eklem değişiminin röntgenini isteyebilir.
 • Diğer görüntüleme testleri. Nükleer tıp kemik taraması, protezin kemikten gevşeyip gevşemediğinin belirlenmesine yardımcı olabilir. Bazı durumlarda, kalçanızın neden başarısız olduğunu ve kemiğin durumunu belirlemeye yardımcı olmak için manyetik rezonans görüntüleme (MRI) taraması veya bilgisayarlı tomografi (BT) taraması kullanılacaktır.

Laboratuvar testleri; Doktorunuz enfeksiyon geçirip geçirmediğinizi veya kalçanızdaki metal bileşenlere reaksiyon gösterip göstermediğinizi belirlemeye yardımcı olmak için kan testleri isteyebilir. Doktorunuz kalçanızı da aspire edebilir. Bu prosedürde eklem sıvısı bir iğne ve şırınga kullanılarak alınır ve daha sonra enfeksiyon olup olmadığının belirlenmesi için laboratuvarda analiz edilir.

Ev Planlama

Ameliyattan sonra hareket kabiliyetiniz sınırlı olacağından, yalnız yaşıyorsanız yemek yapma, alışveriş yapma, banyo yapma ve çamaşır yıkama gibi işlerde birkaç hafta boyunca yardıma ihtiyacınız olabilir.

Kalça revizyonuna yönelik cerrahi tedavilerin planlanması, uygun ekipman ve protezlerin mevcut olduğundan emin olmak için ameliyat öncesi planlama esas olduğundan, bu rahatsızlıkların neden olduğu kemik kaybının ameliyat öncesi doğru karakterizasyonunu gerektirir.

Revizyon kalça protezinin karmaşıklığı göz önüne alındığında, Paprosky sistemi, ameliyat sırasında ihtiyaç duyulacak biyolojik güçlendirmeleri ve sentetik bileşenleri tahmin etmek amacıyla hangi asetabuler destek yapılarının eksik olduğunu belirler. Bu sınıflandırma anatomik yönelimlidir ve diğer birçok sistemin temeli olan genel hacimsel kemik kaybına yönelik olmaktan ziyade spesifik kemik yapılarını eksiklik açısından değerlendirir

Paprosky sistemi, kusurları asetabuler bileşen migrasyonu miktarına ve ön ve arka kolonlar, üst ağırlık taşıyan çatı ve medial duvar dahil olmak üzere asetabular destek yapılarının durumuna göre sınıflandırmak için ameliyat öncesi radyografileri kullanır (Tablo 1). Temel olarak “sağlam bir asetabuler kenarın varlığı veya yokluğu ve bunun implante edilmiş bir asetabuler bileşen için sert destek sağlama kabiliyetine” dayanmaktadır. Eksik olduğu tahmin edilen yapılara ve kalça merkezi yer değiştirme derecesine dayanarak Literatürde rekonstrüksiyon için gerekli olan tamamlayıcı allogreftin türün ve miktarıyla ilgili, greft sabitleme yöntemleri ve implant seçimi ile ilgili öneriler sunulmuştur.

Ameliyat Prosedürü  Nedir?

Büyük olasılıkla ameliyat günü veya bir gün önce hastaneye yatırılacaksınız.

Anestezi

Yatıştan sonra anestezi ekibinin bir üyesi tarafından değerlendirileceksiniz. Kullanılan en yaygın anestezi türleri genel anestezi (uyutulursunuz) ve spinal, epidural veya bölgesel sinir bloğu anestezisidir (uyanıksınızdır ancak vücudunuz belden aşağısı uyuşmuştur). Ekip, sizin katkılarınızla hangi anestezi türünün sizin için en iyi olacağını belirleyecektir.

Ameliyatta Ne Yapılır?

Revizyon kalça protezinin karmaşıklığı göz önüne alındığında, Paprosky sistemi, ameliyat sırasında ihtiyaç duyulacak biyolojik güçlendirmeleri ve sentetik bileşenleri tahmin etmek amacıyla hangi asetabuler destek yapılarının eksik olduğunu belirler. Bu sınıflandırma anatomik yönelimlidir ve diğer birçok sistemin temeli olan genel hacimsel kemik kaybına yönelik olmaktan ziyade spesifik kemik yapılarını eksiklik açısından değerlendirir

Paprosky sistemi, kusurları asetabuler bileşen migrasyonu miktarına ve ön ve arka kolonlar, üst ağırlık taşıyan çatı ve medial duvar dahil olmak üzere asetabular destek yapılarının durumuna göre sınıflandırmak için ameliyat öncesi radyografileri kulanır. Temel olarak “sağlam bir asetabuler kenarın varlığı veya yokluğu ve bunun implante edilmiş bir asetabuler bileşen için sert destek sağlama kabiliyetine” dayanmaktadır. Eksik olduğu tahmin edilen yapılara ve kalça merkezi yer değiştirme derecesine dayanarak Literatürde rekonstrüksiyon için gerekli olan tamamlayıcı allogreftin türün ve miktarıyla ilgili, greft sabitleme yöntemleri ve implant seçimi ile ilgili öneriler sunulmuştur.

Paprosky sınıflandırması, klinik ve biyomekanik kanıtlara dayanarak proksimal femoral kemik kaybının basit bir kategorizasyonunu sunar. Ancak böyle bir sistemle bile kemik kaybının ciddiyeti küçümsenebilir. Femurun tam uzunlukta ortogonal radyografileri ile ameliyat öncesi optimal görüntülemenin sağlanması, doğru kategorizasyona izin vermek için kritik öneme sahiptir.

Kalça revizyonuna yönelik cerrahi tedavilerin planlanması, uygun ekipman ve protezlerin mevcut olduğundan emin olmak için ameliyat öncesi planlama esas olduğundan, bu rahatsızlıkların neden olduğu kemik kaybının ameliyat öncesi doğru karakterizasyonunu gerektirir. Yine de nihai sınıflandırma intraoperatif ortamda yapılır ve gerçek acetabulum ve femur eksiklikleri potansiyel olarak beklenenden daha ciddi olabilir. Bu nedenle cerrahlar, daha karmaşık sorunları çözmeye yönelik implantlardan oluşan bir donanımla her zaman bu olasılığa hazırlıklı olmalıdır.

Revizyon total kalça protezi daha karmaşık bir işlemdir ve gerçekleştirilmesi birincil total kalça protezinden daha uzun sürer. Çoğu durumda ameliyat birkaç saat sürer.

Genellikle doktorunuz, birincil total kalça protezi sırasında yapılan kesi hattını takip edecektir. Ancak eski bileşenlerin çıkarılmasına izin vermek için kesi genişletilebilir. Kesi yapıldıktan sonra doktorunuz kalça eklemini ortaya çıkaracaktır.

Eklemi açığa çıkardıktan sonra doktorunuz kalçanızdaki yumuşak dokuları inceleyerek bunların enfeksiyon ve metal bileşenlere reaksiyon gibi diğer sorunlardan arınmış olduğundan emin olacaktır. Hangi parçaların aşındığını, gevşediğini veya yerinden çıktığını belirlemek için protezin tüm parçalarını değerlendirecektir.

Daha sonra doktorunuz mümkün olduğu kadar çok kemiği korumak için orijinal implantı çok dikkatli bir şekilde çıkaracaktır. Primer total kalça protezinde çimento kullanılmışsa bu da çıkarılır. Bu çimentonun kemikten çıkarılması, revizyon ameliyatının karmaşıklığını ve süresini artıran, zaman alıcı bir süreçtir.

 Bazen iyi sabitlenmiş bir gövdeyi çıkarmak için femurun (uyluk kemiği) kontrollü bir “kırığı” gerçekleştirilecektir. Yeni femoral bileşen yerine yerleştirildikten sonra femur tekrar bir araya getirilecektir.

Komplikasyonlar

Herhangi bir cerrahi prosedürde olduğu gibi, total kalça protezinin revizyonu ile ilgili riskler vardır. Prosedür, primer total kalça protezinden daha uzun ve daha karmaşık olduğundan komplikasyon riski daha yüksektir. Ameliyatınızdan önce doktorunuz risklerin her birini sizinle görüşecek ve olası komplikasyonları önlemeye yardımcı olmak için özel önlemler alacaktır.

Revizyon ameliyatının olası riskleri ve komplikasyonları şunlardır:

 • Dislokasyon
 • Enfeksiyon
 • Kan pıhtıları
 • Pulmoner emboli – akciğerlerde kan pıhtısı
 • Bacak boyu eşitsizliği
 • Heterotopik ossifikasyon – normalde bulunmadığı yerde yeni kemik oluşabilir
 • Kırık
 • Sinirlerde veya kan damarlarında hasar
 • Kemiğin metal implanta tutunamaması
 • İmplant gevşemesi

Hastanedeki İyileşmeniz

Büyük olasılıkla birkaç gün hastanede kalacaksınız. Revizyon sonrası iyileşme genellikle birincil kalça protezi sonrası iyileşmeden daha yavaş olsa da alacağınız bakım türü çok benzer.

Ağrı Yönetimi

Ameliyat sonrasında bir miktar ağrı hissedeceksiniz. Doktorunuz ve hemşireleriniz ağrınızı azaltmak için çalışacak ve bu da ameliyatınızdan daha hızlı kurtulmanıza yardımcı olacaktır.

Opioidler, steroid olmayan antiinflamatuar ilaçlar (NSAID’ler) ve lokal anestezikler dahil olmak üzere ağrının yönetilmesine yardımcı olan birçok ilaç türü mevcuttur. Doktorunuz ağrının hafifletilmesinin yanı sıra opioid ihtiyacını en aza indirmek için bu ilaçların bir kombinasyonunu kullanabilir.

Fizik Tedavi

Özel egzersizler bacağınızı güçlendirmenize ve işlevinizi geri kazanmanıza yardımcı olacaktır; böylece ameliyattan sonra mümkün olan en kısa sürede yürümeye başlayabilir ve diğer günlük aktivitelerinize devam edebilirsiniz. Ameliyatınızın karmaşıklığına bağlı olarak ilk başta ağırlık taşıma sınırlamalarınız olabilir. Ayrıca çıkığı önlemek için size bazı kalça önlemler (kaçınılması gereken pozisyonlar) verilebilir.

Kan Pıhtısı Önlenmesi

Doktorunuz kan pıhtılarını önlemek ve bacak şişmesini azaltmak için bir veya daha fazla önlem önerebilir. Bunlar arasında özel dereceli kompresyon çorapları ve kan sulandırıcılar bulunabilir. Ameliyattan hemen sonra ayak ve ayak bileği hareketi teşvik edilecektir. Bu, bacak şişmesini ve kan pıhtılarını önlemeye yardımcı olmak için bacak kaslarınızdaki kan akışını artırmak için yapılır.

Enfeksiyonun Önlenmesi

Revizyon ameliyatı geçiren hastaların karşılaştığı en ciddi komplikasyonlardan biri enfeksiyondur. Enfeksiyon hastaların yalnızca küçük bir yüzdesinde görülmesine rağmen, tam iyileşmeyi uzatabilir veya sınırlayabilir. Enfeksiyonu önlemek için ameliyattan önce ve sonra size antibiyotik verilecektir. Revizyon ameliyatından sonra enfeksiyon riski, primer total kalça protezine göre biraz daha yüksektir.

Evde İyileşmeniz

Taburcu olduktan birkaç gün ila birkaç hafta sonra evde yardıma ihtiyacınız olacak. Ameliyatınızdan önce bir arkadaşınızın, aile üyenizin veya bakıcınızın evde yardım sağlaması için düzenleme yapın. Yardımsız yürüyebilecek kadar rahat olana kadar ilk birkaç gün veya hafta boyunca bir yürüteç, baston veya koltuk değneğine ihtiyacınız olabilir. Ameliyatlı bacağınıza ağırlık vermenize izin verilmiyorsa, daha uzun süre yürüme yardımcısı kullanmanız gerekebilir.

Yara bakımı

Yaranız boyunca dikişler, zımbalar veya yapıştırıcılar veya cildinizin altındaki dikişler olabilir. Dikişler veya zımbalar ameliyattan birkaç hafta sonra alınacaktır. Cildinizin altındaki dikişlerin alınması gerekmez. Yarayı iyice kapanıncaya ve kuruyana kadar suyla temastan kaçının. Giysilerden veya destek çoraplarından kaynaklanan tahrişi önlemek için yarayı bandajlamaya devam edebilirsiniz.

Fizik Tedavi

Evdeyken hareket etmeye ve egzersiz yapmaya devam etmek önemlidir. Fizyoterapistiniz, gücünüzü ve hareketliliğinizi artırmanıza ve günlük aktiviteleri yapma yeteneğinizi geliştirmenize yardımcı olacak özel egzersizler sağlayacaktır. Terapistiniz ayrıca kalça önlemlerinizi anladığınızdan ve bunlara uyduğunuzdan emin olmak için sizinle birlikte çalışacaktır.

Komplikasyonların Önlenmesi

İyileşmenizin ilk birkaç haftasında kan pıhtıları ve enfeksiyon dahil komplikasyon gelişme riskinizi azaltmak için doktorunuzun talimatlarını dikkatle izleyin. Hastanede başladığınız kan sulandırıcı ve antibiyotik ilaçları almaya devam etmenizi önerebilir.

Uzun Vadeli Sonuçlar

Revizyon ameliyatı geçiren hastaların büyük çoğunluğunda olumlu uzun vadeli sonuçlar elde edilir. Buna ağrının hafifletilmesi, artan stabilite ve daha iyi fonksiyon dahildir. Bununla birlikte, ağrının tamamen ortadan kaldırılması ve fonksiyonun yeniden sağlanması her zaman mümkün olmayabilir ve bazı hastalar revizyon cerrahisini takiben hala bir miktar ağrı veya işlev bozukluğu yaşayabilir.