Sosyal Medya

Piriformis Sendromu Nedir?

Sosyal Medya:

Piriformis kası kalçanın yana doğru açılmasına ve ayrıca dışa döndürülmesine etkin bir şekilde ardımcı olur. Piriformis kası ciddi ağrı kaynağı olabilir, ayrıca siyatik sinirin tipik olarak piriformis kasının altından geçmesi ve daha sonra bacağa ileti taşıması nedeniyle çok hassas olabilir. Piriformis Sendromu aslında, piriformis kasının anormal durumundan kaynaklanan siyatik sinirin periferik nöritidir, kasık ve kalça arkası ağrısı ile karakterizedir. Ayrıca, siyatik sinirin piriformis kası tarafından sıkıştırılmasının neden olduğu bir ‘siyatik’ olarak tanımlanabilir. Bel ağrısı teşhisi konan hastaların en az %6’sının aslında piriformis sendromu olduğu tahmin edilmektedir, ancak bu aralık değerlendirme kriterlerine bağlı olarak %5-36 arasında büyük ölçüde değişebilmektedir (Boyajian-O’Neill ve ark, 2008).

Piriformis Sendromu Belirtileri Nelerdir?

• Otururken ağrı

• Sakrum, kalça bölgesi ve uyluk boyunca ağrı

• Hareketle tek bacakta ağrı

• Oturmaktan veya çömelmekten kalkarken ağrı

 • Ayakta uyuşma

• Bacakta güçsüzlük

• Karın, pelvik veya kasık ağrısı

• Bağırsak hareketleriyle ağrı

• Bel ağrısı

Piriformis Sendromunda Tanı Nasıl Konulur?

Çoğu durumda, bu bölgeye bir travma öyküsü, uzun mesafeli koşu veya uzun süreli oturma gibi tekrarlayan, şiddetli bir aktivite vardır. Piriformis sendromunun teşhisi, hastanın şikayetleri ve piriformis kasında ağrı oluşturmak için çeşitli hareketler kullanılarak yapılan fizik muayene ile yapılır. Bazı durumlarda, fizik muayenede kasılmış veya hassas bir piriformis kası bulunabilir. Piriformis sendromu, bel fıtığı, lomber radikülopati, sakral işlev bozuklukları, sakroiliit, siyatik sinir bozuklukları ve trokanterik bursit gibi diğer potansiyel olarak daha yaygın işlev bozuklukları tarafından maskelenebilir. Bu gibi durumları ayırt etmek için doktorunuz, röntgen, ultrason ve MR gibi görüntüleme tetkikleri isteyebilir.

Piriformis Sendromunda Tedavi Seçenekleri Nelerdir?

Ağrı, oturmaktan veya belirli aktivitelerden kaynaklanıyorsa, ağrıyı tetikleyen pozisyonlardan kaçınmaya çalışın. Dinlenme, buz ve ısı semptomları hafifletmeye yardımcı olabilir. Bir doktor veya fizyoterapist, siyatik sinir sıkışmasını azaltmaya yardımcı olmak için bir egzersiz ve esneme programı önerebilir. Osteopatik manipülatif tedavi, ağrıyı hafifletmeye ve hareket aralığını artırmaya yardımcı olmak için kullanılabilir. Doktorunuz, anti-inflamatuar ilaçlar, kas gevşeticiler veya ultrason eşliğinde kortikosteroid veya anestezik enjeksiyonlar önerebilir. Botulinum toksininin paralitik özelliklerini kullanan botoks enjeksiyonlarının, bazıları tarafından kas gerginliğini ve ağrıyı en aza indirmek için siyatik sinir sıkışmasını hafiflettiği düşünülmektedir. Fizyoterapi tedavisi ağrı ve semptomları azaltmada etkisiz kaldıysa ve tanı görüntülemede doğrulandıysa, ultrason kılavuzluğunda bir enjeksiyon sizin için uygun olabilir. Ameliyat son çare olarak önerilebilir.