Sosyal Medya

Kubital Tünel Sendromu

Sosyal Medya:

Kubital Tünel Sendromu

Unlar sinirin dirseğin iç kısmından kubital tünel içerisinde geçmektedir. Bu bölgede sıkışması kubital tünel sendromuna yol açmaktadır. Elin 4-5. Parmaklarında uyuşma ve ağrı ile seyreden bir hastalıktır.

  • Anormal kas yapıları
  • Dirsek bölgesinde travma
  • Çocukluk çağında oluşan humerus alt uç kırıklarının farklı açılarda kaynaması
  • Kubital tünelde kitle (ganglion kisti) gibi nedenlerle oluşmaktadır.

Sıklıkla masa başında uzun süre çalışanlarda dirsek eklemi uzun süre fleksiyonda kalan hastalarda şikayetler artmaktadır. Dirsek eklemi iç-arka kısmında kubital tünel üzerine bası yapılması ile şikayetlerin artması, bu bölgeye orta parmak ile hafif vurulduğunda elin 4-5. Parmaklarında elektriklenme tarzı şikayetlerin olması kubital tünel sendromunu düşündürür. Elektromiyografi ile tanı desteklenir. Dirseği ekstansiyonda tutan ateller ve fizik tedavi ile konservatif tedavi yöntemleri denenebilir. Sıkışıklığın geçmediği durumlarda sinir cerrahi olarak gevşetilir ve altta yatan neden göre sinirin dirsek ekleminin ön kısmına transveri sağlanabilir. Cerrahi tedavisi aksiler blok (kolun omuz seviyesinde yapılan işlemle uyuşturulması) veya sedasyon ile de yapılmaktadır. Dirsek iç kısmında 5-7 cm lik kesi ile sinire ulaşılır ve siniri sıkıştıran yapılar gevşetilir. Ameliyat sonrasında 4-5. Parmakta oluşan ağrı ve uyuşma şikayetleri hızlıca gerilemektedir. İleri dönem sinir sıkışmalarında elin iç kısmındaki kaslar zayıflmakta ve elde kalıcı deformiteler oluşabilmektedir.