Sosyal Medya

Karpal Tünel Sendromu

Sosyal Medya:

Karpal Tünel Sendromu

Karpal tünel sendromu elde uyuşma, avuç içinde ağrı, gece uyandıran ağrılar, sakarlık ve elde güçsüzlük görülebilir. Kadınlarda görülme sıklığı daha yüksek olmakla birlikte erkeklerde de görülmektedir. Sıklıkla 40-60 yaş aralığında görülmektedir. El bileğine gelen median sinirin el bilek kavsinin olduğu bölgede, karpal tünelin çatısını oluşturan transvers karpal ligamanın altında sıkışması bu hastalığa yol açmaktadır.

  • Diyabet
  • Tiroid miksödemi
  • Tekrarlayan el işi
  • Alkolizm
  • Karpal tünel içinde yer kaplayan lezyonlar (ganglion kisti) hastalığın nedenleri arasında sayılmaktadır.

Hasta şikayetleri ve fizik muayene bulguları ile sıklıkla tanı konulmaktadır. Ayırıcı tanıda elektromiyografi kullanılmaktadır. Sinir sıkışması hafif-orta ve ağır olarak sınıflandırılabilmektedir. Hafif olgularda gece atellemesi, ağrı kesici ilaçlar, steroid enjeksiyonları ve fizik tedavi yöntemleri uygulanabilmektedir. Orta ve ağır vakalarda transvers karpal ligamanın gevşetilmesi gerekmektedir. Geç kalınan olgularda elin ayasındaki kaslarda zayıflama ve hacim kaybı görülebilmektedir. İleri olgularda median sinir gevşetilse de elin ayasındaki kasların geri dönüşümü olmayabilmektedir.

Cerrahi tedavisi lokal anestezi ile hastanede yatış gerektirmeden yapılabileceği gibi, lokal anesteziden korkan hastalarda aksiler blok (kolun omuz seviyesinde yapılan işlemle uyuşturulması) veya sedasyon ile de yapılmaktadır. Farklı insizyonlar kullanılmakla birlikte, sıklıkla avuç içinde el çizgilerine uyan hatta 3-4 cm’lik kesi ile transvers ligaman gevşetilmektedir. Ameliyat sonrasında aktivite modifikasyonu ve el egzersizleri (stres topu ile kavrama egzersizleri) ile hastalar takip edilmektedir. Cerrahi işlem sonrasında uyuşukluk ve güçsüzlük hissi erken dönemde düzelmektedir. Ancak el bilek bölgesine uyan bölgede ağrı hissi 3-4 hafta sürebilmektedir.