Sosyal Medya

Kalçada Röntgen İncelemeleri

Sosyal Medya:

Gerçek ön-arka pelvis grafisi;

Kalça 15 derece iç rotasyonda; Koksiks ucu ile simfizis pubis arası mesafe 1-2 cm olmalıdır.

Cross-table lateral grafi;


Hasta supin pozisyondayken karşı kalçası 80º fleksiyona alınarak röntgen masasına yatırılır. İncelenen kalça 15º iç rotasyondayken, X-ışını tüpü karşı ekstremitenin ayak kısmına alınır ve ışın masaya paralel olarak, ekstremiteye 45º açıda femur proksimali mediyaline santralize edilir.
Özellikle proksimal femurun görüntülemesinde, cam lezyonu tanısında değerli bir grafidir.

Frog leg lateral grafi;


Hasta supin pozisyonda kalça 45º abduksiyonda, diz 30–40º fleksiyonda, topuk ise karşı tarafın diz medialine dayalı ya da bilateral çekiliyorsa, karşı topuğa dayalı pozisyonda çekilir.
Proksimal femurun görüntülenmesin de, özellikle femur boynu anteriorun daki cam lezyonlarının tanısında değerlidir.
Bununla birlikte, femoral anteversiyon konusunda da bilgi verir.

Dunn grafisi;

Hasta supin pozisyonda kalça 90º fleksiyonda, nötral rotasyonda ve 20º abduksiyonda çekilir.


Modifiye Dunn grafisi (45º Dunn grafisi);

Hasta supin pozisyonda, kalça 45º fleksiyonda, nötral rotasyonda ve 20º abduksiyonda çekilir.
Cam deformitesinin en sık görüldüğü femur baş-boyun bileşkesi anterolateralini en iyi gösteren grafidir. Bu açıdan, alfa açısı ölçümü için de ideal bir grafidir. Tek kalça için görüntüleme yapılabileceği gibi, bilateral görüntüleme de yapılabilir.

Kalçanın sahte profil grafisi;


Pelvis duvar standına göre 65° döndürülmüş halde, etkilenen taraftaki ayak radyografik kasete paralel olacak şekilde çekilir.
Astabulumun anterior örtümünün değerlendirilmesinde değerlidir.