Sosyal Medya

Kalça Avasküler Nekroz (AVN) Tedavisi

Sosyal Medya:

Osteonekroz olarak da adlandırılan avasküler nekroz (AVN), kemiğin bir kısmının kan akışını kaybettiği ve kemiğin yavaş yavaş öldüğü bir durumdur. Bu, steroid kullanımı, kemoterapi veya radyasyon tedavilerinden kaynaklanabilir ama genellikle bilinen bir nedeni yoktur. Sonunda etkilenen kemiğin çökmesine (genellikle kalça topuzunun şeklinin bozulmasına) yol açabilen ilerleyici bir bozukluktur. Bununla birlikte, erken yakalanırsa, ilerlemeyi durdurmak veya tersine çevirmek için bazen cerrahi ve/veya ilaç kullanılabilir.

Nekroz (ölü kemik) alanının açıldığı çekirdek dekompresyon adı verilen bir genellikle uygulanır. Nekrotik kemiği çevreleyen iyi kemik, bölgeye kan getirir ve iyileşmeyi teşvik eder. Bu aynı zamanda, hastanın kendi kemik iliği hücreleri ile karıştırılan kemik grefti ile birlikte, nekrozun açıldığı bölgeye yerleştirilir. Amaç, kemik iyileşmesini revaskülarize etmek ve teşvik etmektir. Bu sadece AVN’nin çökme olmayan aşamalarında mümkündür, ancak etkili bir eklem koruma prosedürü olabilir.

Ameliyat Öncesi ve Sonrası Seyir

Ameliyat öncesi seyir;

Tüm prosedürler, cerrahi tarihinizden bir ay önce anestezi uzmanı tarafından tıbbi izin alınmasını gerektirir.

Ameliyattan bir hafta önce tüm anti-enflamatuar, balık yağı takviyeleri ve diğer kan inceltici ilaçların kullanımını durdurmanızı öneririz. Doktorunuz diğer reçeteli ilaçlarla ilgili önerilerde bulunacaktır.

Ameliyat sonrası seyir;

Ameliyat sonrası ortalama 1-2 gün hastanede kalacaksınız. Bu süre zarfında  fizik tedavi hizmetleri ile yataktan kalkma, oturma ve yürüme egzersizleri başlanacak. Bunu ayaktan Fizik Tedavi izleyecektir. İlk izleminiz ameliyattan iki hafta sonra yapılacaktır.

Bireysel iyileşmeye bağlı olarak ortalama olarak işe dönüşünüz yaklaşık 3 ay arasında olacaktır. Hastaların çoğu ameliyat sonrası 6 ay içinde çoğu spor aktivitesine devam edebilecektir.