Sosyal Medya

Kalça Ağrısı

Sosyal Medya:

Kalça Ağrısının Sebepleri Nelerdir?

Kalça eklem ağrısının birçok nedeni vardır. Bazı kalça ağrıları geçicidir, diğer kalça ağrıları ise uzun süreli veya kronik olabilir. Kalça ağrısının nedenleri arasında  artrit, romatizmal ve romatizmal olmayan kireçlenmeler, kalça kırıkları, burkulma, enfeksiyöz artrit (septik artrit), avasküler nekroz, femoroasetabuler sıkışma sendromu, Gaucher hastalığı, siyatik, kas gerginliği, iliotibial bant sendromu (IT bant sendromu), bursit ve hematom bulunur.

Kalça Ağrısına Hangi Semptom ve Bulgular Eşlik Eder?

Kalça ağrısı ile ilişkili semptomlar nedene bağlı olarak şunları içerir;

  • topallama,
  • eklem ağrısı,
  • kasık ağrısı,
  • kalçada hareket kaybı,
  • sıcaklık,
  • kalça üzerinde şişlik,
  • kalça hassasiyeti,
  • kalça üzerine yatamama.

Kalça Ağrısına Tanı Nasıl Konulur?

Hekiminiz kalça ağrısını öykü ve fizik muayene ile teşhis eder. Kalçayı içe ve dışa döndürmek gibi fizik muayene manevraları ağrıyı şiddetlendiren pozisyonları saptamak için kullanılabilir. Hassasiyet, iltihaplı alanlar üzerine dokunularak ortaya çıkarılabilir. Düz bacak kaldırma, siyatik belirtilerini tespit edebilir. Bir hekim, kalça ağrısının nedenlerini daha fazla tanımlamak için röntgen grafikleri, BT taramaları ve MRI taramaları dahil olmak üzere görüntüleme çalışmalarını kullanabilir.