Sosyal Medya

Genç Erişkin Kalça Displazileri

Sosyal Medya:

•Asetabuler displazi, toplumun yaklaşık %3-5‘ini etkileyen ve genç erişkinlerde kalça ağrısına yol açabilen gelişimsel bir hastalıktır.

Asetabuler Displazi Sebepleri Nelerdir

•İki şekilde karşımıza çıkar.

•Çözülmemiş çocukluk çağı GKD’sinin bir sonucu da olabilir.

•GKD’nin başarılı tedavisinin ardından ergenlik döneminde yaklaşık %3 rezidüel kalça displazisi insidansı bildirilmiştir.

Ergen başlangıçlı asetabular displazinin gelişimi, triradiat kıkırdağın gecikmiş ossifikasyonunu ve genellikle 12 ila 18 yaş arasındaki ergenlik döneminde ossifiye olan asetabular kenardaki lateral sekonder ossifikasyon merkezlerinin yetersiz gelişimi suçlanmaktadır.

•Anormal kalça anatomisi, anormal kalça mekanik davranışına neden olur ve bu da daha fazla anatomik anormalliğe neden olur.

Asetabuler Displazi Tanı Nasıl Konur

•Anamnezde; Minör travmalı veya travmasız yavaş başlangıçlı kasık ve kalça lateralinde ağrı

•Spor, uzun süreli yürüyüş veya oturmayla ağrıda artma

•Muayenede; Kalça hareket kısıtlılığı ve hareketle ağrı olabilir.

•Klinik muayenenin güvenilirliği düşük olduğu için bunun yanında konvansiyonel radyoloji temel yardımcı tanı yöntemidir.

•Bu nedenle tanıda;

•Direk grafiler; Femur başının örtünümü azalmıştır, genellikle femur boynu valgusta ve antevert pozisyondadır ve bazen kalçada subluksasyon eşlik eder.

•BT: Özellikle asetabulum ve femur boyun açılarının değerlendirilmesinde ve ameliyatın planlanmasında yardımcıdır.

•MRI; Diğer yöntemlere ek olarak kıkırdak yapının ve labrumun değerlendirilmesinde önemlidir, bununla birlikte kalça çevresi yumuşak dokulardaki patolojilerde değerlendirilir.

•Eklem içi tanısal enjeksiyon kullanılabilir.

Asetabuler Displazinin Tedavisi Nedir

•Ergenlerde ve genç erişkinlerde rezidüel kalça displazisinin tedavisi için çeşitli pelvik osteotomiler önerilmiştir.

•Seçenekleri arasında tekli, ikili ve üçlü innominat osteotomilerin yanı sıra periasetabuler osteotomiler de yer alır.

•Bernese- Ganz PAO, asetabuler displazi için asetabulumun her üç düzlemde de yeniden yönlendirilme kabiliyetine sahip köklü bir tedavi yöntemidir.

•Bu osteotomilere proksimal femoral deformiteler için varizasyon-valgizasyon ve rotasyonel osteotomilerde eklenebilir.

Rekonstrüktif osteotomilerin hedefleri;

•Femur başı kaplamasını en üst düzeye çıkaracak şekilde yeniden konumlandıraraK  artrit öncesi asetabulum veya femur başını hiyalin eklem kıkırdağı arasındaki uyumu arttırmak,

•artmış eklem kıkırdağı yükünü azaltarak sekonder osteoartritin başlamasını geciktirmek veya önlemektir.