Sosyal Medya

Erişkin Doğuştan Kalça Çıkığı (Kalça Displazisi)

Sosyal Medya:

Erişkin Doğuştan Kalça Çıkığı (Kalça Displazisi) Nedir?

Kalça displazisi, kalçayı yerinde tutan kalça yuvasının tam olarak gelişmemesidir. Bu, kalça ekleminin kısmen veya tamamen yerinden çıkmasına neden olur. Kalça displazisi olan çoğu insan bu durumla doğar.

Daha hafif kalça displazisi yetişkinliğe kadar semptomlara neden olmaya başlamayabilir. Zamanla eklemi kaplayan kıkırdağa zarar verebilir ve kalça ekleminin yuva kısmını çevreleyen yumuşak kıkırdağa (labrum) da zarar verebilir. Bu durum zamanla kalça kireçlenmesine sebep olur.

Erişkin Doğuştan Kalça Çıkığının (Kalça Displazisi) Belirtileri Nelerdir?

Aslında, doğuştan kalça çıkığının ergenlik ve yetişkinlik döneminde devam etmesidir, erişkin hastalarda şu belirtilere neden olur; 

  • Kasık ağrısına
  • Anormal yürüyüşe,
  • Topallamaya,
  • Bacak eşitsizliğine,
  • Kısıtlı kalça hareketlerine (özellikle dış yana açmada kısıtlılık),
  • Kalça kireçlenmesine.

Erişkin Doğuştan Kalça Çıkığının (Kalça Displazisi) Sebepleri Nelerdir?

Kalça displazisi olan çoğu insan bu durumla doğar. Bebeğin anne karnındaki pozisyonu kalçalara baskı yaparsa kalça displazisi gelişebilir. Ayrıca genetik olabilir (ailelerden geçer). Bununla birlikte kundaklama da suçlanmaktadır.

Erişkin Doğuştan Kalça Çıkığında (Kalça Displazisi) Tanı Nasıl Konur?

Sıklıkla doktorunuz fizik muayene sonrası röntgen incelemesi isteyecektir. Bazı hafif olgularda tanıya yardımcı olmak için BT ve MR incelemeleri faydalı bilgiler verir.

Erişkin Doğuştan Kalça Çıkığının (Kalça Displazisi) Tipleri Nelerdir?

Tip 1Pelvis yüksekliğinin %10’undan veya femur başının büyüklüğünden %50 daha az proksimal yer değiştirme
Tip 2Pelvis yüksekliğinin %10–15’i veya femur başı büyüklüğünün %50–75’i kadar proksimal yer değiştirme
Tip 3Pelvis yüksekliğinin %15–20’si veya femur başı büyüklüğünün %75–100’ü kadar proksimal yer değiştirme.
Tip 4Pelvis yüksekliğinin %20’sinden veya femur başı büyüklüğünün %100’ünden daha fazla proksimal yer değiştirme.
Crowe ve ark.’na göre erişkinlerde doğuştan kalça çıkığının sınıflandırma sistemi.
DispaziSubluksasyon dercesine rağmen femur başı orijinal asetabulum içinde bulunur
Alçak ÇıkıkFemur başı, gerçek asetabulumu değişen derecelerde kısmen kaplayan sahte bir asetabulum ile eklem yapar
Yüksek ÇıkıkFemur başı gerçek asetabulumun tamamen dışındadır ve değişen derecelerde yukarı ve arkaya yer değiştirmiştir.
Hartofiliakidis ve ark.’na göre erişkinlerde doğuştan kalça çıkığının sınıflandırma sistemi

Erişkin Doğuştan Kalça Çıkığında  (Kalça Displazisi) Tedavi Seçenekleri Nelerdir?

Ameliyatsız Tedaviler;

Bu tedaviler arasında fizyoterapi (kasları güçlendirmek için), aktivite kısıtlaması ve muhtemelen kilo kaybı yer alır. Cerrahi müdahalelerin bir parçası olarak faydalı olmasına rağmen, displazi semptomlarını tedavi etmeye yönelik ameliyatsız önlemler, altta yatan mekanik sorunları tedavi etmez.

Cerrahi Tedaviler;

Kalça displazisinin cerrahi tedavisi, aşırı eklem hasarı oluşmadan önce her zaman daha başarılıdır. Kıkırdakta bir kez kaybolduğunda, değiştirilemez. Ameliyatın amacı kıkırdak kaybının ilerlemesini yavaşlatmak veya durdurmaktır.

Cerrahi tedavi seçenekleri şunları içerir:

Periasetabular osteotomi (PAO); Bu kalça displazisi için birincil cerrahi tedavidir. Yalnızca PAO gibi yeniden hizalama cerrahisi, altta yatan mekanik sorunu ve asetabulumun anormal yönelimini düzeltebilir.

Kalça Artroskopisi; Bu teknik, kalça eklemine bir kamera ve küçük aletlerin yerleştirilmesine izin veren iki ila üç küçük insizyon içerir. Artroskopi tek başına asetabular displazinin ana sorununu düzeltemez, ancak labral yırtıkların onarılmasında veya sıkışmanın tedavisinde yararlı olabilir.

Kalça Artrotomisi; Kalça eklemini çevreleyen kapsülün açılması işlemidir. Labrum ve femur başındaki bazı küçük problemler bu işlemle tedavi edilebilir. Bu bazen PAO ile aynı anda gerçekleştirilir.

Osteoplasti; Bu, sıkışmaya neden olabilecek femur başı veya asetabulum üzerindeki kemiği tıraş etmek için özel cerrahi aletler kullanmayı içerir.

Total Kalça Protezi (TKP); Kireçlenmiş bir eklemin yapay bir eklemle değiştirilmesidir.