Sosyal Medya

Diz Protezi Cerrahisinde Dizilim Felsefeleri

Sosyal Medya:

Hangi Dizilim Felsefesi Daha İyi?

•Mekanik dizilim altın standart

Kinematik Dizilim Felsefesi

•Kinematik dizilimde (KD) amaç, dizin üç eksenine saygı göstererek doğal dizilimi yeniden sağlamak ve böylece hastanın doğal dizine benzer diz hareketi üretmektir.

•Dizin artrit öncesi halinin resurfacing artroplastisi

•Ancak özel kesi klavuzlarına veya robotik bir sisteme ihtiyaç duyulmaktadır.

Ters (İnverse) Kinematik Dizilim

• Kinematik dizilimde önce femur kesisiyle başlanıp tibial kesiler yumuşak doku dengesi ve defeklere uygun femoral kesiye göre ayarlanırken, ters kinematik dizilimde kesiye tibiadan başlanır ve femoral kesiler tibiaya göre ayarlanır.

Sınırlı (Restricted) Kinematik Dizilim

•Aslında vakaların %51’i kinematik dizilimle yapılabilmekte.

•Sınırlı kinematik dizlimle ise vakaların %36’sı daha yapılabilmektedir.

•sKD prensipleri ;

1.mKDA açısı ± 3° arasında sınırlı

2.Eklem çizgisi oblisitesi max 5° ile sınırlandırılmıştır

3.Doğal bağ dengesi sağlanmaya çalışılır

4.Femoral anatomi mümkün olduğu kadar korunarak, deformiteye neden olan taraftan ayarlama yapılır.

5.Sağlam kompartımana göre kesi planlanır.

•Varus- lateral taraf

•Valgus dizde medial taraf