Displastik Kalçaların Tanısında Kullanılan Ölçümler

Sosyal Medya:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Displastik Kalçaların Tanısında Kullanılan Ölçümler

Asetabular İndeks (Aİ) (N:3-13°); Açı, hem triradiat kıkırdakları (Hilgenreiner çizgisi) hem de asetabular çatılar boyunca uzanan ikinci bir çizgiyi birleştiren yatay bir çizgiden oluşur. Erişkinlerde, bunun yerine asetabular çatının sklerotik bölgesinin en medial noktası ve asetabulumun lateral kenarını birleştiren çizgiyle yatay bir çizgi tarafından oluşturulan açıdır.

Sharp Açısı (N:<45°);  Yatay bir çizgi ve gözyaşı damlasının kaudal ucundan ve asetabulumun yan kenarından geçen bir çizgiden oluşan açıdır.

Lateral Merkez-Kenar Açısı (LMKA) (N:25-39°); Longitudinal pelvik eksene paralel bir çizgi ile femur başının merkezini asetabular sourcil’in lateral kenarı ile birleştiren bir çizginin oluşturduğu açı.

Medial Merkez-Kenar Açısı (MMKA); Longitudinal pelvik eksene paralel bir çizgi ile femur başının merkezini asetabular sourcil’in medial kenarı ile birleştiren bir çizginin oluşturduğu açıdır.

Asetabular Ark Açısı; Femur başının merkezini asetabular sourcilin medial ve lateral kenarı ile birleştiren iki çizginin oluşturduğu açıdır (LMKA ve MMKA açılarının toplamı).

Ekstrüzyon indeksi (N<%25); Toplam yatay baş çapına (A + B) kıyasla astabulum tarafından örtünmemiş femur başının (A) yüzdesidir.

Crossover İşareti; AP pelvis grafisinde ön duvar arka duvarı geçiyorsa pozitiftir.

Posterior Duvar İşareti; AP pelvis grafisinde posterior asetabular kenar kalça merkezinin medialine geçiyorsa pozitiftir.

Anterior Örtüm; AP pelvis grafisinde anterior asetabulum kenarının kapladığı femur başının yüzdesidir.

Posterior Örtüm; AP pelvis grafisinde posterior asetabular kenarın kapladığı femur başının yüzdesidir.

Koksa Profunda;  Pelvis AP grafide fossa asetabuli ilioiskial çizgiyi medial olarak geçiyorsa verilen isim.

Protrüzyo Asetabuli; Pelvis AP grafide femur başı medial olarak ilioiskial çizgiyle örtüşüyor veya geçiyorsa verilen isim.